پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

تزیین کعبه و مسجد با طلا [احکام مسجد ]

پرسش : تزیین کعبه یا مسجد با طلا چه حکمی دارد؟
پاسخ : تزیین کعبه و مسجد به طلا بنابر احتیاط واجب جایز نیست

حکم اتصال در صورت حضور مامومینی که لباسشان نجس است [اتصال صف ها]

پرسش : اگر در صف اول جماعت، سه نفر با لباس نجس نماز بخوانند، اتصال سمت راست خود را به هم می زنند؟
پاسخ : هرگاه شخصى نداند لباس یا بدن او نجس است و نماز بخواند نماز او صحیح است و اتّصال برقرار مى باشد.

چگونگی اتصال کسانى که پشت ستون ايستاده اند [اتصال صف ها]

پرسش : اقتدا کردن کسانی که پشت ستون ایستاده اند چه حکمی دارد؟
پاسخ : كسى كه پشت ستون ايستاده اگر از طرف راست يا چپ به واسطه مأموم ديگر به امام متصل باشد كافى است.

جواز اقتدا در صورت آماده بودن صفوف جلو [اتصال صف ها]

پرسش : در صورت آماده بودن صفوف نماز جماعت، اقتدا کردن قبل از صفوف جلوتر چه حکمی دارد؟
پاسخ : هنگامى‏كه امام تكبير مى‏گويد و وارد نماز مى‏شود در صورتى كه صفهاى جلوتر آماده نماز باشند همه مى‏توانند تكبير بگويند و وارد نماز شوند و لازم نيست انتظار بكشند تا صفهاى جلو وارد نماز شوند بلكه بهتر این است که صبر نکنند.

اتصال نماز اگر صفوف جلو نماز قضای احتمالی بخوانند [اتصال صف ها]

پرسش : بعد از نماز جماعت ، امام جماعت در مسجد همراه تعدادی یک شبانه روز نماز قضا را به جماعت می خوانند. آیا اگر صفوف جلو نماز قضای احتمالی بخوانند اتصال نماز جماعت به هم می خورد؟
پاسخ : نمازهای احتیاطی کافی برای اتصال نیست و برای اتصال اشکال ایجاد می شود و باید در این زمینه تحقیق کرد که نماز قضای آنها یقینی باشد.

معیار صحت اقتدا به امام از فاصله دور [اتصال صف ها]

پرسش : با توجه به اينكه در بعضى اماكن، محوطه ی كه در آن نماز جماعت اقامه مى ‏شود بزرگ می باشد، تا چه فاصله‏ اى از صفوف مى توان اقتدا نمود؟
پاسخ : تا حدى كه متعارف باشد و جدا از محوطه نماز محسوب نشود.

اقتدا به امام جماعت از فاصله دور [اتصال صف ها]

پرسش : بر اساس احکام شرعی چنانچه كسى به محوطه نماز جماعت برسد ولى اگر بخواهد تا نزدیکی نمازگزاران برسد امام از ركوع بلند مى‏ شود، مى‏ تواند چند متر عقب ‏تر بايستد، تكبير بگويد و به ركوع برود و با همين حالت خود را به صفوف نماز برساند؛ آيا حکم مذکور فقط در ركعت اول جاری می گردد؟
پاسخ : در حکم مذکور فرقى بين ركعات وجود ندارد.

وجود دو ناتوان ویلچری در صف اول جماعت [اتصال صف ها]

پرسش : اگر دو معلول جسمی با ویلچر در صف اول نماز جماعت شرکت کنند برای اتصال جماعت اشکالی دارد؟
پاسخ : اشکالی ندارد و اتّصال صفوف به هم نمى خورد.

اگر سهواً به رکوع يا سجده اي که زودتر انجام داده باز نگردد [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر ماموم اشتباها زودتر سر از رکوع یا سجده بردارد و به گمان این که به امام نمی رسد به رکوع یا سجده برنگردد تکلیف چیست؟
پاسخ : نمازش صحيح است.

وظیفه کسی که بر اثر عذر زودتر از امام سر از سجده برداشته [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نماز جماعت، مأمومی که در سجده فقط میتواند به اندازه یک ذکر سریع باقی بماند و اگر بیشتر بماند نفسش میگرد یا رفلکس معده دارد به همین دلیل اگر زودتر از امام از سجده بلند شود نمازش اشکال دارد؟
پاسخ : احتیاط آن است که اینگونه افراد نماز فرادی بخوانند و یا این که بعد از جماعت نماز را اعاده کنند.

اگر به دفعات زودتر از امام سر از سجده بردارد و به تبعیت برگردد [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر فردی در نماز جماعت چند مرتبه سر از سجده بردارد، و چون امام جماعت در سجده است متابعت کند و به سجده رود چه حکمی دارد؟
پاسخ : قدر متیقن متابعت، در مرتبه اوّل است. و اگر بیشتر از آن بوده، بعد از اتمام نماز آن را اعاده کند.

وظیفه ماموم چنانچه امام حمد یا سوره را فراموش کند [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر امام فراموش کند حمد یا سوره یا هر دو را بخواند وظیفه ماموم در موارد زیرچیست؟ الف:قبل از رکوع متوجه شود و همراه امام رکوع نرود؟.ب:متوجه شود و همراه امام رکوع کند؟ج:حواسش نباشد و همراه امام رکوع کند؟
پاسخ : اگر متوجه نشود نماز هر دو صحیح است و اگر متوجه شود و با اشاره و امثال آن نتواند امام را متوجه کند نماز را ادامه می دهد و بعدا بنابراحتیاط واجب اعاده می کند.

یقین امام جماعت به تقدم تکبیر مامومین [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر امام جماعت متوجه شود که مامومین قبل از او تکبیر گفته اند چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : در صورتی که این کار آنها عمدی نباشد امام جماعت وظیفه ای ندارد و نمازشان نیز صحیح است.

اشتباه ماموم در تعیین امام [تعیین امام ]

پرسش : اگر شخصی به گمان اینکه امام جماعت «زيد» می باشد اقتدا نماید ولی بعد معلوم شود «عمرو» بوده است نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر به نيت «زيد» اقتدا کرده نماز باطل است و احتیاط آن است که نماز را تمام کرده و اعاده کند. ولي چنانچه به نيت امام جماعت حاضر اقتدا کرده ولي گمان مي کرده «زيد» است سپس معلوم شده «عمرو» است، نماز او صحيح است.

لزوم تعیین امام در نیت [تعیین امام ]

پرسش : دانستن اسم امام در نیت نماز جماعت لازم می باشد؟
پاسخ : ماموم بايد امام را در نيّت خود معيّن كند، ولى دانستن اسم او لازم نيست، مثلًا همين‏اندازه كه نيّت كند اقتدا به امام حاضر مى‏كنم و عدالت و ساير جهات در او جمع باشد كافى است.

حکم اقتدا به دو نفر در یک نماز [تعیین امام ]

پرسش : آیا مأموم می تواند در یک نماز به دو نفر اقتدا کند؟
پاسخ : مأموم جز در موارد ضرورت نمی تواند به دو نفر در یک نماز اقتدا کند.

تفاوت دو حالت شک و یقین به گفتن تکبیرةالاحرام قبل از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : تفاوت حالتی که مأموم شک به گفتن تکبیرةالإحرام قبل از امام جماعت را دارد با حالتی که یقین به این موضوع دارد چه می باشد؟
پاسخ : در حالت یقین به این موضوع، باید نماز را فرادا ادامه دهد ولیکن در حالت شک، مشکوک بین جماعت و فرادا است و چون جمع ممکن نیست نماز را می شکند.

شک در گفتن تکبیرة الإحرام قبل از امام جماعت [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم شک کند که تکبیرة الإحرام را قبل از امام گفته است یا بعد از او، چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : نماز را رها کند و رو از قبله برگرداند و بعد دوباره تکبیر بگوید.

تکبیر گفتن مأموم قبل از امام جماعت [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم به تصور اینکه امام جماعت تکبیر را گفته است، تکبیر بگوید و بعد بفهمد که امام تکبیر را نگفته بود نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ : نماز جماعت او صحیح نیست و باید نماز را به صورت فرادا ادامه دهد.

معیار عقب افتادن از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : عقب افتادن از امام جماعت به چه مقدار است که موجب اشکال در نماز می شود؟
پاسخ : اگر تبعيت عرفي از بين نرفته و خود را به رکوع امام برساند، نمازش به جماعت صحيح است.

عقب افتادن از امام به اندازه یک سجده [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم به اندازه یک سجده از امام عقب بیفتد یعنی اگر امام مشغول سجده دوم باشد مأموم مشغول سجده اول، جماعت به هم نمی خورد؟
پاسخ : باطل نیست ولی عمداً این کار را انجام ندهد.

عقب افتادن از امام در تشهد یا سلام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگرماموم در تشهد یا سلام از امام عقب بیفتد آیا لازم است نیت فرادا کند؟
پاسخ : اگر نماز امام تمام شود و مأموم هنوز مشغول تشهد يا سلام است لازم نيست نيّت فرادى‏ كند.

عدم تبعیت از امام در رکوع و سجده به دلیل عذر [تبعیت از امام ]

پرسش : خانم من به علّت بیمارى به هنگام شرکت در نماز جماعت نمى تواند در رکوع و سجده بطور کامل از امام تبعیّت کند، زیرا اگر تا آخر سجده یا رکوع همراه امام باشد سرگیجه مى گیرد، آیا مى تواند قبل از امام سر از رکوع بردارد، یا در نماز جماعت شرکت نکند؟
پاسخ : شرکت کردن او در نماز جماعت به این صورت اشکال دارد، نماز خود را فرادى بخواند خداوند ثواب جماعت را به وى مى دهد، البته اگر بتواند دیرتر به سجده رود و یا مهر را روی محل بلندتری قرار دهد که تبعیت از امام را رعایت کند به نماز فرادا ارجحیت دارد.

عدم تبعیت عمدی از امام در قنوت [تبعیت از امام ]

پرسش : اگركسي در ركعت دوم نماز جماعت اقتدا كند ولي به عمد در قنوت گرفتن تبعيت نكند نمازش چه حكمي خواهد داشت؟
پاسخ : نماز صحیح است.

طولانی شدن سجده آخر مأموم در نماز جماعت [تبعیت از امام ]

پرسش : در سجده آخر اگر امام جماعت در حال خواندن تشهد باشد ولی ماموم همچنان در سجده و مشغول ذکر باشد. حکم این مورد چیست؟
پاسخ : در صورتیکه فاصله زیادی بشود جماعت او اشکال دارد.

بجا آوردن یک سجده در نماز به تبعیت از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نماز جماعت امام در رکعت آخر یک سجده بجا آورده و مامومین- با وجود اطلاع و برخی بدون اطلاع - به تبعیت از امام یک سجده بجا آورند تکلیف چیست؟
پاسخ : آنهایی که توجه نداشته اند نمازشان صحیح است و باید قضای آن سجده را بلافاصله بعد از نماز بجا آورده باشند و دو سجده سهو نیز بجا آورند و الا نماز را باید اعاده کنند و آنها که آگاهانه یک سجده را ترک کرده اند باید نماز را اعاده کنند.

وظیفه امام و ماموم چنانچه امام سهوا در رکعت سوم سلام داده [تبعیت از امام ]

پرسش : چنانچه امام جماعت در نماز چهار رکعتى اشتباه کند و پس از خواندن سه رکعت خیال کند رکعت چهارم است و تشهّد و سلام بخواند، آیا بعد از اتمام نماز، خواندن یک رکعت فقط بر عهده امام جماعت است، یا بر عهده مأمومین نیز هست؟
پاسخ : امام بلافاصله باید بلند شود و نماز خود را ادامه دهد و اگر منافیاتى بجا آورده، نماز را از سر بگیرد و مأمومین اگر نمى دانستند نیز حکمشان همین است و اگر مى دانسته اند و تشهّد و سلام خوانده اند، نمازشان باطل است.

اقتدا به جمعی از نمازگزاران به تصور جماعت [متفرقه شرایط نماز جماعت ]

پرسش : اگر شخصی به تصور جماعت، به جمعی از نمازگزاران اقتدا کند ولی در حین نماز بفهمد نماز آن ها فرادا می باشد چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : تا آن جایی که نماز خوانده است صحیح می باشد؛ منتهی به هنگام حمد و سوره، باید حمد و سوره را خودش بخواند و احتیاطا بعد از آن نماز را اعاده کند.

مسجد مقدس جمکران [احکام مسجد ]

پرسش : آیا مسجد جمکران و سخن هایی که در مورد آن می گویند، معتبر و صحیح است ؟
پاسخ : داستان مسجد مقدّس جمكران در بيدارى اتّفاق افتاده و روايت آن در كتاب‌هاى معتبر نقل شده است. علماى بزرگ اهميّت خاصّى براى اين مسجد قائل بوده و هستند
تعداد صفحات : 651