پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

فسخ معامله در مجلس مصالحه [شرایط تحقق صلح]

پرسش : اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود می تواند مصالحه را فسخ کند؟
پاسخ : اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این که در ضمن قرار داد صلح شرط فسخ کنند.

حق شفعه در صلح [شرایط تحقق صلح]

پرسش : آیا حق شفعه در صلح نیز جاری است و می توان از آن استفاده نمود؟
پاسخ : آن دسته از صلح ها که عملا به معنای بیع است تمام احکام بیع را دارد، بنابراین حق شفعه جاری است.

مصالحه با طلبکار با ادعای بدهکار مبنی بر عدم آگاهی از میزان بدهی [شرایط تحقق صلح]

پرسش : اگربدهکاربدهی خود را در صورتی که اظهار ناآگاهی به مقدار آن می کرده به مقدار کمتر از بدهی با طلبکار صلح کند تکلیف چیست؟
پاسخ : صلح صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين‏كه چنان چه طلبکار مقدار طلب خود را هم مى‏دانست باز به اين صلح راضى می بود.

صلح تمام اموال در زمان حیات با شروط متعدد [شرایط تحقق صلح]

پرسش : شخصى در زمان حیات خویش، تمام اموال خود را با شرایط زیر به همسرش صلح نموده است. الف) تا زمانی که زنده است اختیار منافع آن، حتّى خیار فسخ، با شخص صلح کننده باشد. ب) بعد از فوت صلح کننده، کسی که با او صلح کرده (همسرش) هزینه تجهیز و انجام وصایاى او را بپردازد. ج) کسی که با او صلح کرده (همسرش) حقّ واگذارى املاک مورد مصالحه را به غیر در زمان حیات خود ندارد. د) بعد از وفات کسی که با او صلح کرده (همسرش) نصف آن چیزی که به واسطه صلح مالک شده بین ورثه صلح کننده تقسیم شود و نصف دیگر با اذن ورثه در کار های نیک و خیرات مصرف شود. با توجّه به اجمالى که گذشت آیا این صلح با شرایط مذکور صحیح است؟
پاسخ : اینگونه صلح با شرایط مذکور خالى از اشکال نیست.

عدم لزوم قبول بدهکار در بخشیدن طلب [شرایط تحقق صلح]

پرسش : آیا می شود بدون قبول بدهکار از طلب يا حقّ خود گذشت ؟
پاسخ : اگرشخص بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و این یعنی ابراء که عبارت است از صرف نظر کردن از طلبی که دارد بی آنکه صلح مصطلح باشد.

استفاده از خیار تاخیر در مصالحه [شرایط تحقق صلح]

پرسش : اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد آیا می تواند از خیار تاخیر استفاده کند؟
پاسخ : اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه‏روز ندارد مگر این که در ضمن قرار داد صلح شرط فسخ کنند و یا فسخ با رضایت طرفین باشد.

صلح منافع مال به صورت دائم [شرایط تحقق صلح]

پرسش : در صورتی که به موجب عقد صلح منافع مال به دیگری به صورت دائم منتقل شود چه حکمی دارد؟ آیا مورد مذکور مصداقی از قاعد غرر می باشد؟
پاسخ : اگر دائم باشد مانعی ندارد.

صلح منافع مال بدون تعیین مدت [شرایط تحقق صلح]

پرسش : اینجانب عقد صلحی منعقد نموده ام که به موجب آن منافع مال موضوع عقد به دیگری منتقل شود لیکن مدت زمان واگذاری منافع معلوم نگردیده. آیا این عقد باطل است؟
پاسخ : در صورتیکه مدت تعیین نشود باطل است.

استفاده از خیار حیوان درصلح حیوان [شرایط تحقق صلح]

پرسش : آیا در مصالحه حیوان خیار حیوان جاری می باشد؟
پاسخ : در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست مگر این که در ضمن قرار داد صلح شرط فسخ کنند و یا فسخ با رضایت طرفین باشد.

صلح کردن اموالی که قبلا با دیگری مصالحه کرده [شرایط تحقق صلح]

پرسش : اگر شخصی اموال خود را به کسی صلح کند به این شرط که او بعد از وفات صلح کننده مال را بین ورثه او تقسیم نماید؛حال آیا این شخص می تواند آن مال را به شخص دیگری صلح نماید؟
پاسخ : اگر منافع آن را در حال حیات به او صلح کرده و شرط نموده که بعد از وفات او، در میان ورثه تقسیم شود، حق نداشته است عین آن را به کسى بدهد.

صلح بدون خواندن صیغه [شرایط تحقق صلح]

پرسش : آیا صلح کردن بدون خواندن صیغه جایز است یا باید صیغه خوانده شود ؟
پاسخ : هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى‏خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.

نحوه ی خواندن صیغه صلح [شرایط تحقق صلح]

پرسش : صیغه صلح را باید به چه زبانی خواند؟
پاسخ : صلح را مى‏توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند.

مصالحه طلب با فردی غیر از بدهکار [شرایط تحقق صلح]

پرسش : آیا می شود طلب را در برابر چیزی یا بدون عوض به دیگری (غیر از بدهکار) صلح کرد ؟
پاسخ : اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى ( غیر از بدهکار) صلح كند، درصورتى صحيح است كه بدهکار قبول نمايد.

صلح کردن اموال به مسجد با وجود ورثه [شرایط تحقق صلح]

پرسش : شخصی اموال خود را به مسجد مصالحه نموده است، در حالى كه وارث طبقه دوّم او (برادر و خواهر) موجودند، آيا اموال مختصر او به مسجد مى‏رسد، يا ورثه او نيز حقّى دارند؟
پاسخ : اگر اين صلح‏ را به عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصيّت محسوب مى‏شود و فقط در يك سوّم اموالش مؤثّر است. و اگر صلح‏ قطعى در حال حيات كرده و تحويل داده، كسى در آن حقّى ندارد؛ زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم‏گيرى در اموال خود را دارد.
تعداد صفحات : 1